czwartek, 26 marca 2009

"Trydencka" Msza św. - trzecia katecheza multimedialna

Portal internetowy Parafii MB Królowej Polski w Mławie oraz portal sanctus.pl informują, że w niedzielę 22 marca br. odbyła się trzecia już katecheza multimedialna w mławskim kościele par. p.w. M. B. Królowej Polski. Temat spotkania brzmiał "Trydencka" Msza Święta - misterium liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. We wstępie prowadzący spotkanie ks. Grzegorz Ślesicki omówił krótko rys historyczny oraz wyjaśnił znaczenie różnych nazw "przedsoborowej" liturgii. Następnie obecni obejrzeli fragmenty filmu ukazującego sposób celebrowania Najświętszej Ofiary wg Mszału z 1962 r.


Podczas wykładu katechezy prelegent odniósł się do takich dokumentów Kościoła, jak "Quo Primum Tempore" św. Piusa V, "Dominicae Cenae" i "Ecclesia de Eucharistia" papieża Jana Pawła II oraz "Sacramentum Caritatis" i "Summorum Pontificum" Ojca świętego Benedykta XVI, a także do wypowiedzi takich hierarchów jak F. kard Arinze, A. kard. Canizares Llovera, czy abp A. M. Ranjith Patabendige. Omówiona została symbolika szat kapłańskich wraz z odnośnymi modlitwami, rola krzyża i celebracji "ad Orientem" wg "Ducha liturgii" J. kard Ratzingera, symbolika ołtarza jako znaku Chrystusa i paramenty ołtarzowe, relikwii jako widomego znaku obcowania świętych, precyzji gestów, formy przyjmowania Ciała Pańskiego i znaczenie egzorcyzmu prywatnego. Podczas katechezy odbyła się także prezentacja wybranych pozycji książkowych dostępnych głównie w księgarni internetowej "Sanctus". W kaplicy kościoła gdzie odbywała się katecheza został ustawiony ołtarz "versus Deum" oraz wyeksponowano dawne szaty liturgiczne. Na koniec ks. Grzegorz zapowiedział i zachęcił zebranych do wysłuchania Mszy Świętej, która będzie celebrowana w kaplicy mariackiego, mławskiego kościoła w rocznicę ubiegłorocznej, 25 kwietnia, w święto św. Marka Ewangelisty.

Więcej fotografii w galerii