piątek, 20 marca 2009

Rzym przywołuje do porządku nieposłusznego biskupa

Watykański urząd najwyższego szczebla nakazał bp. Johnowi Flemingowi umożliwienie odprawiania Mszy św. łacińskiej w swojej diecezji Killala (Irlandia). Zarządzenie Pontyfikalnej Komisji 'Ecclesia Dei' zostało wydane po tym, jak rada kapłańska w diecezji Killala zabroniła odprawiania Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.
W lipcu 2007r. mocą motu proprio Summorum Pontificum Ojciec św. Benedykt XVI zniósł ograniczenia nałożone na sprawowanie przedsoborowej liturgii (tzw. Mszy w rycie trydenckim) i orzekł, że każdy kapłan katolicki może sprawować tradycyjną Mszę łacińską bez ubiegania się o zezwolenie ordynariusza miejsca. Przed wejściem w życie dokumentu biskupom przysługiwało prawo do ograniczania dostępu do Mszy łacińskiej.
Początkowo rada kapłańska diecezji Killala — organ doradczy w skład którego wchodzą członkowie wybrani w wyborach i kapłani powołani przez bpa Fleminga — zabroniła odprawiania Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w toku rozpatrywania wniosku o wyjaśnienia z Watykanu w przedmiocie papieskiego listu. Ordynariusz przyjął decyzję rady i postanowił, że nie będzie Mszy łacińskiej w diecezji Killala.
Według informacji redakcji The Irish Catholic sprawa oparła się o Stolicę Apostolską, gdy pewna grupa ludzi z ww. diecezji zwróciła się do Stolicy Apostolskiej z pismem w sprawie braku możliwości wysłuchana starej Mszy. Z informacji redakcji wynika także, że pewni księża diecezjalni w których opinii decyzja rady narusza ustawodawstwo papieskie, skontaktowali się z bp Flemingiem, aby wyrazić swe niezadowolenie z takiego obrotu spraw.
Komisja 'Ecclesia Dei' pod przewodnictwem kard. Darío Castrillóna Hoyosa zwróciła się bpa Fleminga z żądaniem, aby ów zniósł restrykcje, podkreślając iż są one obecnie zakazane prawem kościelnym, tj. mocą autorytetu Ojca Świętego o powszechnym dostępie do Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (zob. Summorum Pontificum). Komisja orzekła, że ani bp Fleming ani Rada Kapłańska, nie miały prawa ograniczać prawa zatwierdzonego przez Głowę Kościoła. Bp Fleming wyznaczył więc kościół pw. Wniebowzięcia NMP w, Ardagh, Crossmolina, Co Mayo, jako ośrodek tradycyjnej Mszy św. w diecezji Killala. Celebransem będzie ks. John Loftus, kapłan diecezjalny.


Tłumaczenie: Anna Kaźmierczak