czwartek, 12 marca 2009

Msza Koronacyjna w Wałbrzychu


W Wałbrzychu przygotowywane jest wspaniałe wydarzenie liturgiczne i artystyczne. W sobotę 28 marca br. zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego z wykonaniem, w ramach części stałych, Mszy Koronacyjnej W.A.Mozarta. Mszę św. z asystą, według formularza na święto Zwiastowania N.M.P. celebrować będzie ks. Zbigniew Chromy, podczas której mozartowskie Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei wykonają soliści oraz Orkiestra i Chór Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu pod dyrekcją Małgorzaty Sapiechy-Muzioł. Ponadto, skupieniu modlitewnemu towarzyszyć będą utwory XVI i XVII-wiecznej muzyki organowej w wykonaniu Marcina Armańskiego.