piątek, 13 marca 2009

Bp Schneider udzieli święceń kapłańskich

Jak donosi portal exsultet.net w sobotę 27 czerwca 2009 r. bp Athanasius Schneider z Karagandy udzieli Sakramentu święceń kapłańskich diakonom Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra. Uroczystość będzie miała miejsce tradycyjnie w kościele w Wigratzbad. Biskup konsekrator zyskał sławę na całym świecie po napisaniu odważnej książki Dominus est, w której broni należnej czci dla Ciała Pańskiego oraz formy przyjmowania Komunii świętej na język i na kolanach. Przejawem realizacji treści książki w praktyce są częste celebracje przez jej autora Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. O jednej z nich informowaliśmy już na naszym portalu.Poniżej przytaczamy fragment Dominus est w tłumaczeniu ks. dra Krzysztofa Tyburowskiego:

"Postawa adoracji wobec Tego, który jest rzeczywiście obecny w pokornym kawałeczku konsekrowanego Chleba, nie tylko ze swoim Ciałem i swoją Krwią, ale także w całym majestacie swego bóstwa, wyraża się w najbardziej naturalny i oczywisty sposób w biblijnym geście adoracji na kolanach lub w upadnięciu na twarz. Św. Franciszek z Asyżu, gdy w oddali widział dzwonnicę, klękał i adorował Jezusa obecnego w świętej Eucharystii.
Czyż więc nie odpowiadałoby bardziej prawdzie tej głębokiej rzeczywistości Chleba konsekrowanego, gdyby także dzisiejszy wierny przyjmując Go, upadł na ziemię otwierając usta jak prorok, który otrzymywał słowa Boże (por. Ez 2) i pozwalał się karmić jak dziecko (jako że Komunia jest przecież duchowym karmieniem)? Taką właśnie postawę ukazywały nam pokolenia katolików wszystkich Kościołów podczas prawie całego drugiego tysiąclecia. Taki właśnie gest byłby także robiącym wrażenie znakiem wyznania wiary w rzeczywistą obecność Boga pośród wiernych. Gdyby w takiej sytuacji znalazł się ktoś niewierzący i patrzyłby na taki akt adoracji i duchowej prostoty, może także on upadłby na ziemię, ogłaszając, że prawdziwie Bóg jest między wami (1Kor 14, 24-25). Takie właśnie powinny być spotkania wiernych z Chrystusem eucharystycznym w czcigodnej i świętej chwili Komunii."