piątek, 27 lutego 2009

Stowarzyszenie św. Hugona z Cluny

Stowarzyszenie św. Hugona z Cluny powstało wkrótce po ogłoszeniu przez Papieża Benedykta motu proprio Summorum Pontificum i działa w amerykańskim stanie Connecticut. Wybrało ono jako swojego patrona świętego Hugona z Cluny (1024-1109), wielkiego opata benedyktynów. Św. Hugon słynął z silnego przeświadczenia o centralnej roli liturgii w Kościele. Z niej też czerpał zapał do reformy Kościoła. Piękno i blask, jaki nadał liturgii w opactwie Cluny, promieniowały na życie całego Kościoła i społeczeństwa.

Opiekę duszpasterską nad Stowarzyszeniem pełni ks. Richard Cipolla (na zdjęciu), który na stronie internetowej organizacji wyjaśnia cele jego działania:

Wierzymy, że Summorum Pontificum jest wielkim aktem, pozwalającym na powrót do piękna, wspaniałości, czci, tajemnicy i głębokiego uczestnictwa w liturgii Mszy Świętej. Wierzymy, że Papież Benedykt ofiarował w ten sposób całemu Kościołowi, a zwłaszcza katolickiemu laikatowi wielki dar. Wyraża się on w wezwaniu do ponownego odkrycia Tradycji, nie pojmowanej w sposób nostalgiczny, lecz jako wzrastający żywy organizm. Summorum Pontificum stanowi tym samym wezwanie do reformy i wzbogacenia zarówno Kościoła, jak i otaczającej nas kultury.

Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich katolików, pragnących wspierać odnowę liturgii katolickiej, reformę Kościoła i społeczeństwa. Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez: szkolenie kapłanów w używaniu Mszału z 1962 r., organizowanie konferencji na tematy tradycyjnej liturgii i muzyki, oraz roli sztuki w liturgii, wspieranie inicjatywy zbieżnych z celami Stowarzyszenia.