czwartek, 5 lutego 2009

Poparcie dla Benedykta XVI

Pod adresem http://www.soutienabenoitxvi.org/index.php?lang=pl znajduje się polska wersja językowa listu, który stanowi wspólną, międzynarodową inicjatywę poparcia dla Papieża Benedykta XVI, w tych trudnych chwilach bezprzykładnej nagonki medialnej na Jego osobę, jak też na cały Kościół. List, wraz z podpisami osób, które wyraziły pod nim swoje poparcie, zostanie przekazany do Rzymu.

Podpisując ten list okażcie Papieżowi Wasze poparcie!

Odezwa do zwykłych katolików.

Ten list odnosi się do wszystkich wiernych, którzy pragną okazać swoje poparcie Ojcu Świętemu za Jego odważny gest. Zobowiązujemy się do zachowania w ścisłej tajemnicy nazwisk osób podpisujących tę odezwę. Spis ich będzie wręczony jedynie Stolicy Apostolskiej.

21 stycznia 2009 roku, Wasza Świętobliwość podjął decyzję wycofania ekskomunik ciążących na biskupach Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Ten odważny gest został dokonany przez Waszą Świętobliwość, jako godnego pasterza trzody powierzonej Mu przez Pana Boga.

My, ludzie zaangażowani w życie współczesne, matki i ojcowie rodzin, a także osoby samotne, po czasach burzliwych, kiedy “woda zdawała się wdzierać do łodzi ze wszech stron”, pragniemy budować Kościół przysłości oparty na Tradycji. Wymaga to koniecznie przekazania przyszłym pokoleniom wiary, a także umiłowania dla liturgii katolickiej oraz obrony życia ludzkiego.

Tym listem chcemy przede wszystkim wyrazić, Waszej Świętobliwości, naszą wdzięczność. Jego gest historyczny wywołał niechęć pewnych wrogich Waszej Świętobliwości mediów, uciekających się do manipulacji, nas jednak napłnił olbrzymią radością i nadzieją. Modliliśmy się w intencji Waszej Świętobliwości, zgodnie z prośbą wyrażoną na samym początku Jego pontyfikatu: “Módlcie się za mnie, abym się nie uchylał od niczego z obawy przed willkami [Benedykt XVI., 24 kwietnia 2005 roku.].”

Podpisując ten list i podając nasz wiek oraz ile mame dzieci, chcemy okazać Waszej Świętobliwości, iż całym sercem pragniemy wraz z Nim budować dla przyszłych pokoleń Chrześciaństwo, które bez kompleksów będzie głosiło światu swą Wiarę w Jedynego Boga.

Z synowskim szacunkiem przynosimy Waszej Świętobliwości nasze poparcie oraz pamięć w codziennej modlitwie w intencji dalszego pontyfikatu, aby prowadził on do wzrostu Kościoła Bożego.

“Nic tak nie wzmaga śmiałości złych, jak słabość dobrych.”

Leon XIII., encyklika Sapientiæ Christianæ, 10 stycznia 1890.