czwartek, 19 lutego 2009

Nowa wiosna Kościoła w Niemczech

Niemiecki klasztor trapistów w Mariawald zapowiedział na swojej stronie internetowej codzienną celebrację Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Na razie opublikowano plan celebracji na okres 23-28 lutego br. oraz niedzielę 1 marca.
Natomiast niemieckie stowarzyszenie kapłanów Netzwerk katholischer Priester (Sieć kapłanów katolickich) organizuje w Mariawald w dniach 2-6 marca br. rekolekcje, które poprowadzi ks. dr Lorenz Gradient. W ich czasie Msza św. ma być również odprawiana w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.
Sieć kapłanów katolickich powstała w 2001 r. z inspiracji ks. dra Rodheudta, o którym bywała już mowa na naszym portalu. Aktualnie zrzesza ponad 200 kapłanów z krajów niemieckojęzycznych. W deklaracji założycielskiej uzasadnia ona swoje powstanie odwołując się do aktualnego kryzysu panującego w Kościele. Zamieszanie z nim związane powoduje, że liczni kapłani poszukują wsparcia i pomocy. Często się zdarza, że wykonując swój urząd w posłuszeństwie i wierności Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła spotykają się z licznymi przeciwnościami. Mają one swe źródło w nowym sposobie rozumienia prawd wiary i kościelnej dyscypliny. W licznych miejscach stwarza to zasadnicze problemy w pełnieniu posługi kapłańskiej. Sieć prowadzi swoją działalność poprzez organizowanie regularnych spotkań, podczas których poszukuje się rozwiązań różnych problemów dotyczących zarówno Kościoła powszechnego jak i zwykłych obowiązków duszpasterskich. Dokonuje się także wymiany doświadczeń w zakresie katechezy i liturgii – także tej tradycyjnej. Fundamentem, który ukierunkowuje kapłanów zaangażowanych w omawiają inicjatywę jest aktualne nauczanie Benedykta XVI i głoszona przez niego hermeneutyka ciągłości. Sieć jest otwarta na udział w spotkaniach wszystkich księży i kleryków. Nie jest ona stowarzyszeniem w sensie dosłownym, ale luźno zorganizowaną płaszczyzną współpracy, dlatego też nie można mówić o jakiejkolwiek formie członkostwa w jej strukturach. Chodzi raczej o współpracę zmierzającą do dzielenia się braterską pomocą.