czwartek, 5 lutego 2009

Chorał gregoriański z Seminarium Bractwa Św. Piotra

Na stronie internetowej międzynarodowego Seminarium Duchownego Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra pw. Matki Bożej z Guadalupe w Denton USA możemy pobrać pliki dźwiękowe z nagraniami śpiewów Lekcji i Ewangelii z ostatnich Mszy św. niedzielnych. Jednocześnie do pobrania udostępnione zostały także pliki z zapisem nutowym. Pliki są na bieżąco uzupełniane o kolejne nagrania, które wzbogacają kolekcję wraz z upływem czasu. Polecamy te materiały, jako doskonałą pomoc do nauki śpiewu przez kleryków i kapłanów poznających zasady celebracji Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Warto także wspomnieć, że Seminarium wydało swego czasu płytę z nagraniami chorału gregoriańskiego. Nagrania z tej płyty są w całości dostępne na stronie internetowej Bractwa w USA.

31 stycznia 2009 r. biskup pomocniczy Diecezji Chicago Joseph Perry
udzielił święceń subdiakonatu 6 klerykom Seminarium w Denton.