środa, 14 stycznia 2009

Pierwsza tradycyjna Msza konwentualna w Mariawald

W ostatnią niedzielę, 11 stycznia br. w niemieckim opactwie trapistów w Mariawald odprawiona została po raz pierwszy do reformy liturgicznej, Msza św. konwentualna w Usus Antiquior. Skromne szaty liturgiczne, świece poza ołtarzem - w świecznikach ustawionych na posadzce, żadnych koronek przy albie, nie są bynajmniej pozostałościami po Novus Ordo Missae, lecz tradycyjnym elementem najwyższej prostoty zachowywanej od zawsze w liturgii cysterskiej. Nawet szopka, znajdująca się w kościele, pozbawiona jest złota i świecidełek.

Modlitwy u stopni, schola śpiewa introit

Nakładanie kadzidła

Kolekta

Ewangelia

Prefacja

foto: Christoph Hahn i Manfred Hilgers, za: summorum-pontificum.de