sobota, 24 stycznia 2009

Odwołanie ekskomuniki wobec biskupów Bractwa św. Piusa X

KOMUNIKAT BIURA PRASOWEGO STOLICY APOSTOLSKIEJ

Ojciec Święty, po serii rozmów miedzy Stolicą Apostolską a Bractwem Kapłańskim Św. Piusa X reprezentowanym przez przełożonego generalnego Bractwa, J. E. bpa Bernarda Fellaya, przyjął prośbę skierowaną na nowo przez wyżej wymienionego Dostojnika w liście z 12 grudnia 2008 roku także w imieniu pozostałych trzech biskupów Bractwa: J. E. bpa Bernarda Tissier de Mallerais, J. E. bpa Richarda Williamsona i J. E. bpa Alfonsa de Galarretta, aby odwołać ekskomunikę, w którą popadli 20 lat temu.

Z powodu bowiem konsekracji biskupich udzielonych w dniu 30 czerwca 1988 roku przez J. E. abpa Marcela Lefebvre’a wspomnieni czterej Dostojnicy popadli w ekskomunikę latae sententiae, która formalnie została ogłoszona przez Kongregację ds. Biskupów w dniu 1 lipca 1988 roku.

J. E. bp Bernard Fellay we wspomnianym piśmie w jasny sposób oświadczył, że: „zawsze mamy mocną, zdecydowaną wolę pozostania katolikami i poświęcenia wszystkich naszych sił na służbę Kościoła naszego Pana Jezusa Chrystusa, którym jest rzymski Kościół Katolicki. Przyjmujemy jego nauczanie w duchu synowskim. Wierzymy mocno w Prymat Piotra i jego uprawnienia, i dlatego cierpimy bardzo z powodu aktualnej sytuacji”.

Jego Świątobliwość Benedykt XVI, który od samego początku brał udział w tym procesie, starał się zawsze zaleczyć rozłam z Bractwem, także spotykając się osobiście z J. E. bpem Bernardem Fellayem w dniu 29 sierpnia 2005 roku. Z tej okazji Papież objawił wolę przejścia poprzez wszystkie rozsądne stopnie i odpowiedni okres dla tej drogi, a teraz szczodrobliwie z pasterską troską i ojcowskim miłosierdziem, poprzez dekret Kongregacji ds. Biskupów z dnia 21 stycznia 2009 roku, odwołuje ekskomunikę, która ciążyła na wspomnianych Dostojnikach. Ojciec Święty powodował się w tej decyzji nadzieją, że osiągnie się jak najszybciej całkowite pojednanie i pełną komunię.

DEKRET KONGREGACJI DS. BISKUPÓW

Listem z dnia 15 grudnia 2008 roku skierowanym do Jego Eminencji Kardynała Dario Castrillóna Hoyosa, Przewodniczącego Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, biskup Bernard Fellay, również w imieniu pozostałych trzech biskupów konsekrowanych w dniu 30 czerwca 1988, na nowo usilnie prosił o odwołanie ekskomuniki latae sententiae ogłoszonej formalnie Dekretem Prefekta rzeczonej Kongregacji ds. Biskupów w dniu 1 lipca 1988 roku. We wspomnianym liście bp Fellay oświadcza między innymi: „zawsze mamy mocną, zdecydowaną wolę pozostania katolikami i poświęcenia wszystkich naszych sił na służbę Kościoła naszego Pana Jezusa Chrystusa, którym jest rzymski Kościół Katolicki. Przyjmujemy jego nauczanie w duchu synowskim. Wierzymy mocno w Prymat Piotra i jego uprawnienia, i dlatego cierpimy bardzo z powodu aktualnej sytuacji”.

Jego Świątobliwość Benedykt XVI – będąc po ojcowsku wrażliwym wobec duchowego skrępowania wyrażonego przez zainteresowanych z powodu sankcji ekskomuniki, i ufając w zaangażowanie przez nich wyrażone w wspomnianym liście, że nie będą szczędzić żadnego trudu w celu pogłębienia w koniecznych rozmowach z władzami Stolicy Świętej zagadnień już otwartych, po to, aby osiągnąć szybko pełne i zadowalające rozwiązanie problemu zasygnalizowanego na początku – podjął decyzję rozważenia na nowo sytuacji kanonicznej biskupów Bernarda Fellaya, Bernarda Tissier de Mallerais, Richarda Williamsona i Alfonsa de Galarretta, wynikłej wraz z ich konsekracją biskupią.

Aktem niniejszym pragnie się umocnić wspólne relacje zaufania i zintensyfikować oraz ustabilizować stosunki Bractwa Św. Piusa X ze Stolicą Apostolską. Ten dar pokoju, dany przy końcu odchodzenia tajemnic Bożonarodzeniowych, pragnie być także znakiem postępu jedności w miłości Kościoła powszechnego i doprowadzenia do usunięcia zgorszenia podziału.

Wyraża się życzenie, że po tym kroku nastąpi rychłe dojście do pełnej komunii z Kościołem całego Bractwa Św. Piusa X, świadcząc w ten sposób o prawdziwej wierności i prawdziwym uznaniu magisterium i władzy papieża poprzez znak widzialnej jedności.

Na podstawie uprawnień udzielonych mi przez Ojca Świętego Benedykta XVI, na mocy niniejszego Dekretu odwołuję wobec biskupów Bernarda Fellaya, Bernarda Tissier de Mallerais, Richarda Williamsona i Alfonsa de Galarretta cenzurę ekskomuniki latae sententiae ogłoszoną przez niniejszą Kongregację w dniu 1 lipca 1988 roku oraz ogłaszam pozbawionym skutków prawnych począwszy od dnia dzisiejszego Dekret wydany w tamtym czasie.

Rzym, Kongregacja ds. Biskupów, 21 stycznia 2009 roku.

Kard. Giovanni Battista Re
Prefekt Kongregacji ds. Biskupów


Tłumaczenie: ks. Krzysztof Tyburowski