wtorek, 20 stycznia 2009

Msza Requiem w 216 rocznicę zamordowania króla Francji

21 stycznia, we Francji, wspomina się rocznicę zgilotynowania króla Ludwika XVI na mocy uchwały podjętej przez rewolucyjny Konwent. W tym dniu odprawia się w kościołach Msze Requiem za duszę tragicznie zmarłego monarchy. Wspomina się również historię Francji, która przez kilkanaście wieków pozostawała katolickim królestwem, nosząc zaszczytne miano Najstarszej Córy Kościoła.


Także w tym roku paryska parafia Saint-Eugène uczci pamięć swojego króla celebracją w dniu jego śmierci uroczystej Mszy św. żałobnej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Podczas niej użyte zostaną najpiękniejsze szaty liturgiczne do Mszy Requiem, tzw. Bourbon Parme oraz wykonywane będą najwspanialsze utwory muzyczne skomponowane na potrzeby liturgii zmarłych:
  • Podczas procesji na wejście śpiewane będzie Paryskie De profundis - ps. 129, fauxbourdon przypisywane Andre'owi Campra (1660†1744), kierownikowi kapeli Notre-Dame w Paryżu i kapeli Ludwika XV w Wersalu.
  • Requiem de Claudio Casciolini (1697†1760), kantora od św. Wawrzyńca in Damaso w Rzymie.
  • Sekwencja "Dies irae" ze mszy ks. Hometa, kierownika kapeli paryskiej Notre-Dame i Saint-Germain l'Auxerrois (XVIII w.)
  • Lektura testamentu Ludwika XVI.
  • Sanctus z Mszy XVIII.
  • Po Konsekracji: Pie Jesu Sigismonda Neukomma (1778†1858), kierownika kapeli króla Ludwika XVIII.
  • Podczas Komunii: De profundis ze mszy rekwialnej biskupów Langres, Nicolas-Mammesa Couturiera (1840†1911), kierownika kapeli katedry w Langres.
  • Procesja na zakończenie: Modlitwa za króla ze mszy "Gaudete in Domino semper" z sakry Ludwika XVI (mającej miejsce w katedrze w Reims, w niedzielę Trójcy Świętej 11 czerwca 1775 roku) napisana przez Francoisa Girousta (1738 †1799), kierownika jego kapeli.