poniedziałek, 15 grudnia 2008

Szkolenie w Le Barroux

Klasztor w Le Barroux, we współpracy ze Stowarzyszeniem Kapłanów Totus Tuus oraz zgromadzeniem Misjonarzy Miłosierdzia, organizuje w dniach 4 – 8 stycznia 2009 r. szkolenie z nauką celebracji Mszy św. w nadzwyczajne formie rytu rzymskiego.

W planie przewidziano następujące konferencje:

Bp Dominique Rey (ordynariusz diecezji Frejus-Toulon): „Summorum Pontificum: zachęta do lepszego przeżywania liturgii.”

o. Basile (mnich z Le Barroux): „Historia rytu rzymskiego od początku Ruchu liturgicznego” i „Forma nadzwyczajna od ogłoszenia Novus Ordo Missae. Podstawowe kwestie.”

o. Charbel (mnich z Le Barroux): „Symbolizm liturgii.”

o. Fabrice Loiseau (proboszcz parafii personalnej Saint-François de Paule w Tulonie i przełożony Zgromadzenia Misjonarzy Miłosierdzia): „Wymiar misyjny formy nadzwyczajnej”.

o. Christian Gouyaud (proboszcz parafii personalnej La Croix glorieuse w Strasbourgu i moderator Stowarzyszenia Kapłanów Totus Tuus): „Między rubrycyzmem a kreatywnością, rytuał” i „Celebracja nadzwyczajnego rytu z uwzględnieniem podstawowych zasad Sacrosanctum Concilium.”

Szkolenie obejmuje warsztaty chorału gregoriańskiego, trening łacińskiej wymowy oraz ćwiczenia z ceremoniału.

Zapisy na szkolenie prowadzi Klasztor Św. Magdaleny; 84330 Le Barroux. tel: 04 90 62 56 31.