niedziela, 7 grudnia 2008

Stowarzyszenie Totus Tuus

Stowarzyszenie „Totus Tuus” powołał 16 października 2007 r. w rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową bp Jean-Pierre Cattenoz, ordynariusz z Diecezji Awinion (Francja). Zrzesza ono kapłanów diecezjalnych, którzy odprawiają Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego lub chcą nauczyć się zasad jej celebracji. Na czele stowarzyszenia stoi ks. Christian Gouyaud, proboszcz parafii personalnej ze Strasbourga, zaś sekretarzem jest ks. Tancrède Leroux, rektor Kościoła Saint-Georges w Lyonie. Stowarzyszenie jest odpowiedzią na motu proprio Summorum Pontificum Benedykta XVI – jego zadaniem jest realizacja zawartych w nim postanowień. Warto jednak zaznaczyć, że idea powołania takiego stowarzyszenia zrodziła się jeszcze przed ukazaniem się dokumentu papieskiego. Organizacja wypełnia swoje cele przez udzielanie pomocy i braterskiego wsparcia kapłanom celebrującym starszą Mszę św., jak też przez przezwyciężanie napięć i nieporozumień w sercu Kościoła, związanych z powrotem tradycyjnej liturgii. Nie jest to jedyny przedmiot jego działalności. Cele Stowarzyszenia wykraczają poza kontekst liturgiczny. Bp Cattenoz powołując go do życia stwierdził, że możliwość stosowania pewnej formy liturgicznej nie jest wystarczająca do stworzenia podstawy kapłańskiej duchowości. Kapłani zrzeszeni w stowarzyszeniu zobowiązują się ponadto do propagowania pobożności maryjnej, a także duchowości czerpanej z wzoru życia takich świętych jak Louis-Marie Grignon de Montfort i Maximilian Maria Kolbe. Statut stowarzyszenia został opracowany w oparciu o cztery filary życia, którymi rządziły się już pierwotne wspólnoty chrześcijańskie: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2, 42). Nazwa stowarzyszenia świadomie nawiązuje do dewizy Papieża Jana Pawła II, gdyż księża uczestniczący w stowarzyszeniu czują się silnie z nim związani, zostali przeważnie uformowani w czasach jego pontyfikatu. W ten sposób stowarzyszenie podkreśla także swoją aprobatę dla głoszonej przez Benedykta XVI hermeneutyki ciągłości.
Jedną z najbliższych inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie "Totus Tuus" jest organizacja w opactwie Le Barroux w dniach 4 do 8 stycznia 2009 r. nauki celebracji tradycyjnej Mszy św. dla zainteresowanych kapłanów.