środa, 12 listopada 2008

Wyjaśnienia Komisji Ecclesia Dei dot. przenoszenia świąt nakazanych

W kwietniu 2008 r. Konferencja Episkopatu Anglii i Walii zwróciła się do Komisji Pontyfikalnej Ecclesia Dei o wydanie orzeczenia w sprawie ujednolicenia odprawiania Mszy św. w nadzwyczajnej i zwyczajnej formie rytu rzymskiego w pewne święta nakazane. Biskupi przenieśli uroczystości Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia Pańskiego oraz Bożego Ciała na konkretne niedziele. Pozostałe święta nakazane w Anglii i Walii, z wyjątkiem Świąt Narodzenia Pańskiego, (jeżeli wypadały w sobotę lub poniedziałek) przenieśli także na określone niedziele. Wolą biskupów było, aby ww. święta nakazane były także przestrzegane w niedziele przez osoby przywiązane do nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.

W efekcie Konferencja Episkopatu przedłożyła Rzymowi dubium, lecz odmówiła podania do publicznej wiadomości pełnego tekstu odpowiedzi z Komisji Ecclesia Dei. Dlatego też w lipcu stowarzyszenie Latin Mass Society (LMS) złożyło swe własne dubium do Rzymu i otrzymało teraz odpowiedź z datą 20 października.

Odpowiedź z Komisji Ecclesia Dei potwierdza, że Msza św. i nabożeństwa w święta nakazane mogą być nadal odprawiane w dni wyznaczone w kalendarzu formy nadzwyczajnej rytu rzymskiego oraz że prawo do korzystania z tego kalendarza jest nieodłącznym elementem prawa do korzystania z formy nadzwyczajnej rytu rzymskiego.

Pismo skierowane przez stowarzyszenie LMS zawierało wniosek o potwierdzenie, że:

I. prawowite korzystanie z ksiąg liturgicznych będących w użyciu w roku 1962 ustanowione przez Najwyższego Pasterza Kościoła w Summorum Pontificum obejmuje prawo do korzystania z kalendarza będącego nieodłącznym elementem ww. ksiąg liturgicznych.

II. że, ponieważ w zgodzie z kanonem 1246 Konferencja Episkopatu za aprobatą Stolicy Apostolskiej w sposób prawowity przenosi święta nakazane lub znosi je, sprawowanie Mszy św. oraz nabożeństw w te święta wyznaczone w kalendarzu ksiąg liturgicznych będących w użyciu w roku 1962 jest zgodne z prawem, przy jasnym zrozumieniu, że zgodnie z prawowitą decyzją Konferencji Episkopatu, nie ma obowiązku wysłuchania Mszy św. w te dni.

III. że zgodnie z pkt 356-361 Rubricae Generales Missalis Romani z roku 1962, jest rzeczą właściwą sprawowanie zewnętrznego ceremoniału świat nakazanych w niedzielę, na którą owe święta zostały przeniesione przez Konferencję Episkopatu, co było i jest do tej pory zwyczajową praktyką w wielu innych krajach.

W odpowiedzi Komisji Ecclesia Dei czytamy:

1. Prawowite korzystanie z ksiąg liturgicznych będących w użyciu w roku 1962 obejmuje prawo do korzystania z kalendarza stanowiącego nieodłączny element ww. ksiąg liturgicznych.

2. Ponieważ zgodnie z kanonem 1246 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego Konferencja Episkopatu może w sposób prawowity, za uprzednią aprobatą Stolicy Apostolskiej, przenieść święta nakazane na niedzielę, również prawowite jest odprawianie Mszy św. i nabożeństw w dniach wyznaczonych w kalendarzu ksiąg liturgicznych będących w użyciu w roku 1962, przy jasnym zrozumieniu, że zgodnie z prawowitą decyzją Konferencji Episkopatu, nie ma obowiązku wysłuchania Mszy św. w te dni.

3. Dlatego też, zgodnie z pkt 356-361 Rubricae Generales Missalis Romani z roku 1962, jest rzeczą właściwą sprawowanie zewnętrznego ceremoniału świat nakazanych w niedzielę, na którą owe święta zostały przeniesione przez Konferencję Episkopatu, co było i jest do tej pory zwyczajową praktyką w wielu innych krajach.

Odpowiedź z Komisji Ecclesia Dei sygnował wiceprzewodniczący Komisji Msgr Kamil Perl.

Wobec tego, w następstwie otrzymania orzeczenia Komisji Ecclesia Dei stowarzyszenie LMS będzie nadal organizować odprawianie Mszy św. w dni wyznaczone przez kalendarz z roku 1962 dla świąt nakazanych, lecz także, tam gdzie ma to zastosowanie, będzie organizować sprawowanie Mszy św. w dni świąteczne w ramach zewnętrznego ceremoniału w niedziele wyznaczone przez Episkopat Anglii i Walii, celem spełnienia wymogów posłuszeństwa i komunii przy uwzględnieniu uczuć tradycyjnych katolików przyzwyczajonych do celebracji w tradycyjne dni świąteczne.

Pan Julian Chadwick, prezes stowarzyszenia LMS powiedział tak: „Orzeczenie to jest bardzo ważne, potwierdza bowiem że kalendarz dla nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego stanowi nierozerwalną część rytu i nie może zostać zniesiony lub zmieniany przez konferencje episkopatu. Orzeczenie dowodzi także prawa zwolenników nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego do dalszej celebracji nabożeństw w tradycyjne dni świąteczne. Rzecz jasna, że kiedy organizujemy odprawianie Mszy w niedziele wyznaczone przez biskupów do sprawowania liturgii przeniesionych świąt nakazanych, będziemy organizować zewnętrzne ceremoniały dni nakazanych, celem spełnienia wymogu biskupiego, że święta nakazane w obu formach rytu rzymskiego będą celebrowane razem.”

Pełen tekst dubium skierowanego przez stowarzyszenie LMS do Komisji Ecclesia Dei można znaleźć pod adresem: www.latin-mass-society.org

tłumaczenie: Anna Kaźmierczak