poniedziałek, 17 listopada 2008

Wsparcie dla tradycyjnych kapłanów i kleryków

„Instytut Dobrego Pasterza to nasze wspólne dzieło. Daleko nam jeszcze do takiego rozwoju, jaki jest naszym wielkim marzeniem. Zwłaszcza leży nam głęboko na sercu obecność IDP w Polsce. Drodzy wierni, ufamy, że również i Wy podzielacie to pragnienie nas kapłanów i waszych synów, którzy są alumnami naszego seminarium. Wam chcemy służyć ku większej chwale naszego Pana! Jednak, aby zrealizować to, do czego jesteśmy powołani potrzebujemy pomocy z Waszej strony, a niczego nie potrzeba bardziej niż waszej modlitwy, ofiarności i cierpliwości, bo Boże młyny mielą powoli...”

Polska strona Instytutu Dobrego Pasterza od niedawna zawiera informację jak można odpowiedzieć na ten apel księdza Grzegorza Śniadocha IBP.
Instytut szuka sponsorów sprzętów liturgicznych oraz książek dla kleryków, jak również prosi o wsparcie finansowe umożliwiające opłacenie kosztów seminarium czy też prowadzenie duszpasterstwa w Polsce. Poszukiwani do pomocy są tłumacze języka angielskiego oraz francuskiego, a także specjalista do komputerowego składu tekstu.
Szczegóły na stronie: http://pastorbonus.pl/