niedziela, 23 listopada 2008

Trapiści wracają do tradycji

Komisja Pontyfikalna Ecclesia Dei poinformowała na swojej stronie internetowej o przywileju, nadanym w dniu 21 listopada br. przez Ojca Świętego Benedykta XVI, dla klasztoru trapistów w Mariawald (Diecezja Akwizgran) na pełny powrót do liturgii i obserwancji obecnej w tym zakonie w latach 1963/64. Stosowny wniosek przedłożył Stolicy Apostolskiej opat tego klasztoru o. Josef Vollberg.

Fotografia z wizyty papieża Jana XXIII w rzymskim klasztorze trapistów Monte Cistello w 1960 r.