niedziela, 9 listopada 2008

Tradycja przyciąga młodych

W nowym roku akademickim w Seminarium Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra w Wigratzbad rozpoczyna naukę rekordowa liczba 23 alumnów. W żadnym z poprzednich lat tak wielu młodych ludzi nie poprosiło o przyjęcie w szeregi tego zgromadzenia. W grupie tegorocznych kandydatów jest 13 Francuzów, 3 Niemców, po dwie osoby z Kanady i Kolumbii, po jednej z Węgier, Austrii i Dominikany.

Zajęcia w seminarium odbywają się w dwóch grupach językowych: niemieckiej i francuskiej. Formacja seminaryjna trwa 7 lat. Klerycy rozpoczynają studia od roku duchowości, podczas którego sprawdzają swe powołanie i zapoznają się z pracą Bractwa. Uczestniczą w wykładach z duchowości, liturgiki, Pisma Świętego oraz katechizmu. Następnie studiują 2 lata filozofię opartą na tomizmie. Na drugim roku studiów (pierwszy rok filozofii) alumni przystępują do tonsury i otrzymują sutannę, a rok później przyjmują święcenia niższe (ostiariatu i lektoratu). Na czwartym roku formacji seminaryjnej rozpoczynają studium teologii opartej na "Sumie" św. Tomasza z Akwinu i Magisterium Kościoła. Na piątym roku klerycy przystępują do drugiej części niższych świeceń (egzorcysty i akolitatu). Rok później otrzymują święcenia wyższe (subdiakonatu i diakonatu), aby na siódmym roku uwieńczyć swoją formację seminaryjną święceniami kapłańskimi. Przez cały czas trwania studiów alumni doskonalą znajomość języka łacińskiego oraz chorału gregoriańskiego, który jest używany podczas liturgii.

Ogółem w dwóch seminariach Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra w Wigratzbad i w Denton (USA) przygotowuje się do kapłaństwa blisko 130 kleryków.