sobota, 15 listopada 2008

Summorum Pontificum - wielki akt odwagi Benedykta XVI

Ojciec Daniel-Ange w swoim artykule opublikowanym we francuskim miesięczniku La Nef (wrzesień 2008) nazywa motu proprio Summorum Pontificum wielkim aktem odwagi papieża Benedykta XVI (“un magnifique acte de courage”) oraz jednocześnie ubolewa, że są biskupi, którzy nie podzielają wielkoduszności i odwagi papieża. On sam odprawia czasami z wielką radością Mszę św. według Mszału bł. Jana XXIII.
O. Daniel-Ange opowiada się za tym, aby Msza św. Pawła VI sprawowana była możliwie najpiękniej, czemu służyć mogłoby wspólne skierowanie się celebransa i wiernych od momentu Ofiarowania w jednym kierunku - w stronę Pana. Jednocześnie wskazuje on, że tzw. trydencka Msza św. według stanu na rok 1962 nie odpowiada prawom liturgicznego rozwoju. Chodzi przede wszystkim o konieczność wzbogacenia tekstów jej lekcjonarza, dodanie nowych świętych i używanie języka narodowego podczas czytań i ewangelii.

Ojciec Daniel-Ange (ur. 1932 r.) jest członkiem benedyktyńskiej wspólnoty "Matki Bożej Ubogich". Poprzez ewangelizację stara się dotrzeć do ludzi najbardziej oddalonych od Boga. W 1984 r. założył na południu Francji międzynarodową szkołę modlitwy i ewangelizacji dla młodych "Młodość-Światło" (Jeunesse-Lumière), która ma na celu ewangelizację młodych przez młodych. Gromadzi ona młodych w wieku 18-30 lat. Do chwili obecnej ukończyło ją 480 absolwentów z 41 krajów. O. Daniel-Ange gościł wielokrotnie w Polsce. Jego artykuły publikował m.in. Mały Gość Niedzielny. Przetłumaczono kilka jego książek, m.in. Zraniony Pasterz, Modlitwa oddech życia i Misja, by miłość była kochana. W 2006 r. głosił także rekolekcje w Warszawie na zaproszenie oo. Dominikanów.