poniedziałek, 3 listopada 2008

Nowe wydanie starego Brewiarza

BREVIARIUM ROMANUM Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum Summorum Pontificum Cura Recognitum. Taki tytuł nosił będzie Brewiarz, który ukaże się w ciągu najbliższego miesiąca w niemieckim wydawnictwie Nova & Vetera.


Brewiarz wydany został według stanu na rok 1962, uwzględnia bowiem reguły motu proprio Rubricarum Instructum Jana XXIII z 1960 r. Imprimatur do nowego wydania brewiarza podpisał bp Gregor Maria Hanke OSB.

Psalmy w Brewiarzu podane zostały zgodnie z tradycyjnym przekładem Vulgaty, a nie z tłumaczeniem dokonanym przez komisję kard. Bea. Komisja ta została powołana przez Piusa XII i zasadniczo zmieniła łacińskie brzmienie psalmów w brewiarzach wydawanych w czasie jego pontyfikatu. Dla porównania Psalm 42, 1-5 w obu tłumaczeniach ma następujące brzmienie:

Vulgata:
Judica me, deus, et discerne causam meam de gente non sancta: ab homine iniquo et doloso erue me.
Quia tu es, Deus, fortitudo mea, quare me reppulisti, et quare tristis incedo, dum affligit me inimicus?
Emitte lucem tuam et veritatem tuam: ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua.
Et introibo ad altare Dei: ad Deum qui lætificat juventutem meam. Confitebor tibi in cithara, Deus, Deus meus.
Quare tristis es, anima mea, et quare conturbas me? Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi: salutare vultus mei, et Deus meus.

Tłumaczenie komisji kard. Bea:
Jus redde mihi, Deus, et age causam meam adversus gentem non sanctam; ab homine doloso et iniquo libera me,
Quia tu es Deus, fortitudo mea: quare me reppulisti? quare tristis incedo, ab inimico oppressus?
Emitte lucem tuam et fidelitatem tuam: ipsæ me ducant, adducant me in montem sanctum tuum et in tabernacula tua.
Et introibo ad altare Dei, ad Deum lætitiæ et exsultationis meæ. Et laudabo te cum cithara, Deus, Deus meus!
Quare deprimeris, anima mea, et tumultuaris in me? Spera in Deum: quia rursus celebrabo eum, salutem vultus mei et Deum meum.

Cena nowego Brewiarza, który składa się z dwóch części, wynosić będzie 198 Euro.