piątek, 7 listopada 2008

Bolonia daje wyraz "hermeneutyce ciągłości"

Jak donosi agencja Zenit – Pierwszego listopada w Bolonii, w rok po pierwszej celebracji Eucharystii w rycie św. Piusa V, sprzed reformy liturgicznej, kardynał Carlo Caffarra (miejscowy metropolita) pobłogosławił wiernych zgromadzonych w kościele pod wezwaniem Santa Maria della Pietà.
W liście zaadresowanym do wiernych arcybiskup boloński przypomniał, że „minął rok, od kiedy w radosnym posłuszeństwie wobec ustaleń Ojca Świętego Benedykta XVI, przyzwolił on na celebrację Eucharystii według wytycznych zawartych w motu proprio Summorum Pontificum”.
„Cieszę się, że z okazji tej pierwszej rocznicy – podkreślił purpurat – mogę posłać wszystkim wam moje błogosławieństwo i zapewniam was o mojej pełnej aprobacie.”
„Wasze gromadzenie się wokół ołtarza każdej niedzieli, by uczestniczyć we Mszy św. istotnie nie jest gestem, stojącym w opozycji do Soboru Watykańskiego II, którego przyjmujecie w pełni w jego nauce i dyscyplinie. Wręcz przeciwnie, dajecie wyraz owej ‘hermeneutyce ciągłości’, do której wzywa nas Ojciec Święty Benedykt XVI”.
„Modlę się, aby wasz udział w liturgii wydawał coraz bogatsze owoce duchowe i z radością oddaję was pod opiekę Błogosławionej Dziewicy Maryi, Matki Kościoła”, zakończył arcybiskup.
List został odczytany przez ks. Alfreda Morselliego, który wyjaśnił agencji Zenit, że celebracja Eucharystii w rycie św. Piusa V, zorganizowana przez diecezję, „rozszerza się i bierze w niej udział przede wszystkim młodzież”.
Poza tym „w ostatnim roku – jak zauważył ks. Alfred – w tej atmosferze modlitwy i liturgicznego skupienia dojrzały trzy powołania kapłańskie”.
Ks. Alfredo wyjawił agencji Zenit, że liczba wiernych uczestniczących w Mszach św. celebrowanych w rycie św. Piusa V we włoskich diecezjach stale się powiększa.

tłumaczenie: Agnieszka Zuba