wtorek, 4 listopada 2008

Abp Burke o reformie liturgii

W dniu dzisiejszym prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej abp Raymond Burke udzielił w Watykanie wywiadu dla pisma Inside the Vatican. Wśród kilku pytań znalazło się zagadnienie tradycyjnej liturgii i spodziewanej reformy liturgicznej przygotowywanej przez Benedykta XVI. Wywiad przeprowadził Andrew Rabel.

Czy dzięki zmniejszonym ograniczeniom w kwestii odprawiania Starej Mszy istnieje spore prawdopodobieństwo że ruch tradycji rozwinie się — a jeżeli tak — to jaki będzie miał wpływ na reformę liturgiczną?

Papież Benedykt XVI jasno wyraził przyczyny ogłoszenia Summorum Pontificum, pośród których znajdujemy ubogacenie zwyczajnej formy rytu łacińskiego poprzez odprawianie formy nadzwyczajnej. Ubogacenie to będzie rzeczą naturalną, jako że forma zwyczajna wyrosła z formy obecnie zwanej „nadzwyczajną”. Im bardziej wierni zaczną doceniać formę nadzwyczajną rytu, tym bardziej dojdą także do zrozumienia głębi każdej odprawianej Mszy św., niezależnie czy będzie ona sprawowana w nadzwyczajnej czy zwyczajnej formie. Jeżeli dobrze pojmuję intencje Ojca Świętego, z biegiem czasu może dojść do dalszej reformy Świętej Liturgii, która czerpie głębiej z bogactwa formy nadzwyczajnej. Jestem głęboko przekonany, że ustawodawstwo w postaci Summorum Pontificum przyczyni się w sposób znaczący do reformy liturgicznej, która przecież była celem ekumenicznego Soboru Watykańskiego II.

tłumaczenie: Anna Kaźmierczak