piątek, 17 października 2008

Zmiany w zwyczajnej formie Mszy św. rytu rzymskiego

Agencja Zenit zamieszcza informację, że Stolica Apostolska zatwierdziła trzy nowe formuły zakończenia Mszy św. w zwyczajnej formie rytu rzymskiego. Informację tę ogłosił kard. Francis Arinze, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Sakramentów, podczas odbywającego się w Rzymie Synodu Biskupów. Według kardynała Arinze, Papież wcześniej zwrócił się do biskupów o przedstawienie propozycji takich formuł, które wyrażałyby ducha misyjnego, wynikającego z celebracji Mszy św. Kongregacja otrzymała 72 projekty, z których 9 przygotowano do zatwierdzenia przez Ojca Świętego. Papież ostatecznie wybrał 3 z nich. Alternatywne formuły zostały zamieszczone w nowej edycji Mszału, który oddany został do druku w ubiegłym tygodniu.

Oprócz dotychczasowej "Ite Missa est" będzie więc można posługiwać się następującymi formułami:
- "Ite ad Evangelium Domini nuntiandum".
- "Ite in pace, glorificando vita vestra Dominum".
- "Ite in pace" z dodatkiem "alleluia, alleluia" w okresie Wielkanocnym.

Kardynał Arinze ogłosił również, że zapowiadane po Synodzie o Eucharystii w 2005 r. Kompendium eucharystyczną, jest już prawie gotowe.
W Kompendium zostanie zawarta definicja doktryny eucharystycznej, błogosławieństwa, eucharystyczne święte godziny, adoracje i modlitwy przed i po Mszy.
Kardynał wskazał również, że Stolica Apostolska, na prośbę Papieża i Synodu z 2005 r., podjęła studia dotyczące momentu przekazywania sobie przez wiernych znaku pokoju.
Ojciec Święty wskazał, że Konferencje Episkopatu powinny rozważyć dwie możliwości: czy znak ten powinien zostać przekazywany albo przed "Agnus Dei" lub po zakończeniu modlitwy wiernych. Każda z konferencji episkopatów miała do końca października przygotować swoje stanowisko na ten temat. Termin na ich przekazanie został wydłużony jeszcze o trzy tygodnie. Propozycje zostaną następnie przedstawione Ojcu Świętemu, który podejmie decyzję w tej sprawie.
Kardynał Arinze ogłosił także, że jego Kongregacja przygotowuje wydanie zbioru tematycznych materiałów do głoszenia homilii, w celu wspierania i wspomagania kapłanów na całym świecie w ich przepowiadaniu.