niedziela, 5 października 2008

Strona internetowa Komisji Ecclesia Dei

Powstała oficjalna strona Pontyfikalnej Komisji Ecclesia Dei

Oto tłumaczenie listu:

W celu informowania na bieżąco biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych oraz wiernych o każdym aspekcie dotyczącym używania rytu łacińskiego w formie nadzwyczajnej i o każdej ekspresji Liturgii Gregoriańskiej, w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła Komisja Pontyfikalna Ecclesia Dei inauguruje stronę internetową Summorum Pontificum.
W strukturze tej strony internetowej chcemy zawrzeć kompleksowo wszystkie oficjalne dokumenty, materiały do nauki, informacje o wydarzeniach, komentarze i narzędzia audio-wizualne przydatne w zrozumieniu i sprawowaniu celebracji liturgicznych.
Nie mamy zamiaru w żaden sposób realizować strony interaktywnej, ale raczej zaoferować informacje i materiały w całkowitej wierności myśli Ojca Świętego, który jasno wyraził wolę zabezpieczenia i zachowania, w formie nadzwyczajnej, bogactwa teologicznego, duchowego, religijnego oraz artystycznego Liturgii Gregoriańskiej.

Tłumaczenie: Agnieszka Zuba