poniedziałek, 27 października 2008

Powstała kolejna parafia personalna

Biskup San Diego w Kalifornii Robert Brom powołał w dniu 7 października w święto Matki Bożej Różańcowej parafię personalną dla wiernych żyjących tradycyjną liturgią.
Do użytku parafialnego oddany został kościół św. Anny. W dekrecie erygującym parafię jest mowa o tym, że nie ma ona wyznaczonych żadnych granic geograficznych, przystąpić zaś może do niej każdy mieszkaniec diecezji.
Obsługą parafii zajmować się będą księża z Bractwa Kapłańskiego Św Piotra. Wspólnota z San Diego czekała na ten dzień 23 lata. Nowy proboszcz ks. Carl Gismondi FSSP (na zdjęciu) powiedział - "Oni czekali na ten dzień przez lata, lata i lata". Msza św. Piusa V zagościła do San Diego w 1985 r. Pierwotnie odprawiana była w kaplicy cmentarnej, jako jedyna legalna Msza tradycyjna w diecezji.
Ks. Gismondi mówi, że stary kościół parafialny "potrzebuje pracy". Na przykład, marmurowy ołtarz z 1942 został przeniesiony z dala od ściany świątyni w latach 70-tych i musi być przeniesiony z powrotem do jego pierwotnej lokalizacji. Istnieje także wiele innych problemów właściwych starszym budowlom w Kalifornii, wśród których we znaki dają się szczególnie termity. Kościół św. Anny oficjalnie pomieści 225 wiernych, zaś na niedzielną Mszę św. przychodzi już średnio ok. 300-400 osób.