środa, 29 października 2008

Podstawy prawne usunięcia trzeciego Confiteor

Trzeci Confiteor zniósł Jan XXIII w motu proprio "Rubricarum instructum" z dnia 25 lipca 1960 r., które zapowiedziało wprowadzenie od 1 stycznia 1961 r. licznych zmian w kalendarzu, brewiarzu i mszale.

Aktem wykonawczym motu proprio był dekret Świętej Kongregacji Obrzędów z 26 lipca 1960 r. "Novum Rubricarum", który stanowił m.in.:

503. Gdy rozdaje się Komunię św. w czasie Mszy, celebrans przyjąwszy Najświętszą Krew i opuściwszy spowiedź powszechną i absolucję, odmawia Ecce Agnus Dei i trzykrotnie Domine, non sum dignus i bezpośrednio przystępuje do rozdawania Komunii św.

Reasumując odmawianie trzeciego Confiteor stanowi nieprzestrzeganie wspomnianych wyżej aktów prawnych, które wszakże wprowadziły także liczne zmiany w innych obszarach liturgii.