wtorek, 28 października 2008

Módlmy się za polskich tradycyjnych kleryków!

Radujemy się, że w październiku tego roku pierwszy Polak przyjął święcenia w Instytucie Dobrego Pasterza. Ksiądz Grzegorz nie był jednak jedynym polskim klerykiem studiującym w tradycyjnych seminariach instytutów podległych Komisji Pontyfikalnej Ecclesia Dei. Polacy studiują w seminariach Instytutu Dobrego Pasterza (IBP) w Courtalain (Francja) oraz w Rzymie, a także w seminarium Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra (FSSP) w Wigratzbad w Bawarii. Nauka w tradycyjnym seminarium trwa 6 (IBP) lub 7 lat (FSSP). Pierwszy rok jest rokiem duchowości, kolejne dwa lata to studia filozoficzne, ostatnim etapem są studia teologiczne.
Najbliżej święceń kapłańskich jest kleryk Sergiusz z Archidiecezji Warszawskiej. Będąc alumnem seminarium IBP studiuje teologię na Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie. Jeśli Bóg pozwoli to w przyszłym roku będziemy uczestniczyć w jego prymicjach.

kl. Sergiusz po prawej, po lewej ks. Christophe Héry - profesor egzegezy biblijnej w seminarium IBP w Courtalain


Na etapie studiów teologicznych jest także kl. Marek pochodzący z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz kl. Paweł z Archidiecezji Warszawskiej. Obaj studiują w Wigratzbad.
Na etapie studiów filozoficznych jest kl. Tomasz (IBP) pochodzący z Diecezji Sandomierskiej oraz kl. Michał (FSSP) z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
W tym roku do seminarium Instytutu Dobrego Pasterza wstąpił Mateusz z Archidiecezji Wrocławskiej oraz Karol z Diecezji Radomskiej. Do seminarium w Wigratzbad wstąpił Łukasz - urodzony i mieszkający w Niemczech, pochodzący jednak z polskiej rodziny.
Cieszą nas powołania do tradycyjnych seminariów. Prośmy Boga, aby w polskich diecezjach zawsze było miejsce dla księży z tradycyjnych instytutów.

Sancte Gabriel Possenti, ora pro eis!