środa, 22 października 2008

Bp Athanasius Schneider odprawia tradycyjną Mszę św.

Bp Athanasius Schneider, biskup pomocniczy Karagandy w Kazachstanie, znany wszystkim jako autor książki "Dominus est", w której broni praktyki przyjmowania Komunii św. do ust i na kolanach, gościł 5 października br. w rzymskim kościele "Gesu e Maria" należącym do Instytutu Chrystusa Króla, gdzie odprawił Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Biskup przybył do Rzymu, aby uczestniczyć w odbywającym się Synodzie Biskupów.

Zdjęcia pochodzą z portalu Instytutu Chrystusa Króla

Świadomość wielkości misterium eucharystycznego wyraża się szczególnie wyraźnie w sposobie, w jaki Ciało Chrystusa jest udzielane i przyjmowane. W jasny sposób objawia się to w obrzędzie Komunii, jako dopełnieniu się ofiary eucharystycznej. Dla wiernego jest ona punktem kulminacyjnym spotkania i osobistego zjednoczenia z Chrystusem rzeczywiście i substancjalnie obecnym pod pokorną zasłoną postaci eucharystycznych. Ten punkt liturgii eucharystycznej ma naprawdę znaczenie najwyższe, które wymaga wyjątkowej uwagi duszpasterskiej także w wymiarze obrzędu tego gestu.

bp A. Schneider, "Dominus est"
tłum. ks. K. Tyburowski