poniedziałek, 29 września 2008

Wydawnictwo watykańskie wznawia stare księgi liturgiczne

W dniu 3 września br. Libreria Editrice Vaticana wydała Rytuał Rzymski, według edycji typicznej z 1952 r. Rytuał stanowi drugi tom serii, którą w ubiegłym roku otworzył Mszał Rzymski, według edycji z 1962 r. W planach jest także wydanie Pontyfikału oraz Brewiarza według edycji z 1962 r.


Co ciekawe, nad wydaniem Rytuału i Mszału czuwał jeden z najbardziej znanych włoskich liturgistów ks. Manlio Sodi SDB. W ubiegłym roku wydana została jego książka pt. "Mszał św. Piusa V. Dlaczego Msza łacińska w trzecim tysiącleciu?" Już na pierwszej jej stronie autor pisze, że Mszał ten ogłoszony w 1962 r. przez bł. Jana XXIII został uchylony wraz z ogłoszeniem przez Pawła VI Novus Ordo Missae w 1970 r. Następnie autor wyraża swoje zdziwienie, że żąda się powrotu liturgii w języku łacińskim, który nie jest już ani nauczany, ani zrozumiały. Imprimatur nadany tej książce nosi datę 12 lipca 2007 r., zaś 5 dni wcześniej Benedykt XVI wydając motu proprio Summorum Pontificum wskazał na "sprawowanie Ofiary Mszy według oficjalnego wydania Mszału Rzymskiego, promulgowanego przez bł. Jana XXIII w 1962 roku i nigdy nie zniesionego".