poniedziałek, 22 września 2008

Wizyta kard. Hoyosa w Anglii: Podsumowanie

Tłumy wiernych w katedrze Westminster na tradycyjnej Mszy łacińskiej sprawowanej przez kard. Darío Castrillóna Hoyosa.


W sobotę 14 czerwca 2008 r., na zaproszenie stowarzyszenia LMS, kard. Darío Castrillón Hoyos, przewodniczący Pontyfikalnej Komisji „Ecclesia Dei” (odpowiedzialnej za nadzór nad stosunkami Watykanu ze społecznościami religijnymi oraz laikatem oddanym nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego), jeden z najbliższych współpracowników papieża Benedykta XVI, odprawił uroczystą Mszę Pontyfikalną od tronu w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (tradycyjnym rycie łacińskim) w katedrze Westminster dla ponad półtora tys. wiernych, licznie zgromadzonych w bocznych nawach oraz, z braku miejsca, na placu. Była to pierwsza Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego sprawowana w katedrze Westminster przez kardynała od czasu zmian liturgicznych w 1969 roku. Msza św. (św. Bazylego Wielkiego) była sprawowana przy Ołtarzu Wielkim — wolnostojący nowy ołtarz uprzednio usunięto — została także sfilmowana przez stowarzyszenie LMS do transmisji w telewizji EWTN. Zostanie także wydana na DVD.

Pośród wiernych było wielu młodych ludzi i rodzin, a kard. Castrillón nie posiadał się z radości wobec tak entuzjastycznego powitania. W czasie Mszy św. odczytano powitanie kard. Cormaca Murphy-O’Connora a chór katedralny wykonał Missa Sacerdos et Pontifex Palestriny.
W czasie homilii kard. Castrillón powiedział wiernym tak: „Stolica Apostolska nie zapomniała o Waszej czci dla nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego... Moja dzisiejsza wizyta oraz celebracja tej Mszy Pontyfikalnej w klasycznym rycie rzymskim jest znakiem mego osobistego wsparcia Was w realizacji czcigodnych celów oraz wyrazem pragnienia Stolicy Apostolskiej identyfikowania się z nimi."

Przed Mszą purpurat odziany w Cappa Magna przeszedł w procesji wzdłuż alei Ambrosden Avenue na zewnątrz katedry na powitanie u zachodnich drzwi. Następnie przeszedł w procesji do katedry, do Kaplicy Najświętszego Sakramentu na modlitwę — w procesji szło niemal 40 księży, kawalerowie czterech różnych zakonów, prepozyt kapituły katedralnej oraz opaci i przeorowie wielu zakonów. Po chwili modlitwy kardynał przeszedł do prezbiterium, zatrzymując się by pobłogosławić dzieci wystawione przez dumnych rodziców. W prezbiterium kardynał został odziany w szaty przy tronie przed rozpoczęciem Mszy św.
Wielki tłum wiernych pokazał w iście wspaniały sposób, jak należy ‘aktywnie uczestniczyć’ w liturgii, gdy odśpiewywał swoje partie na całe gardło. W czasie homilii kard. Castrillón powiedział także: „Wszyscy, księża i wierni, jesteśmy powołani do jednoczenia się i jednoczenia naszych cierpień z Ofiarą Chrystusa. To właśnie jest najbardziej fundamentalny wymiar ‘aktywnego uczestnictwa’ we Mszy św.”
Po Mszy św. kard. Castrillón przeszedł do zakrystii, gdzie pobłogosławił swoją asystę, duchowieństwo i ministrantów, zdjął szaty i szybko udał się do samochodu, by wyruszyć w kierunku lotniska Heathrow i odlecieć wczesnym wieczorem do Rzymu, gdzie czekały na niego obowiązki dnia następnego. Wizyta kardynała trwała zaledwie dobę, lecz jej wpływ na morale wiernych tradycji był ogromny.
Wizyta kard. Castrillóna rozpoczęła się w piątek 13 czerwca, gdy przyleciał na lotnisko Heathrow o godz. 16.20, gdzie oczekiwał go już p. Julian Chadwick, prezes stowarzyszenia LMS. Kardynała przewieziono do hotelu w Londynie, gdzie odbył prywatne spotkanie z nuncjuszem papieskim abp Sainzem Muñozem. Następnie został zabrany do The Travellers Club w St James’s na prywatną kolację z udziałem członków komitetu stowarzyszenia LMS oraz swojej kardynalskiej asysty, aby odprawić Mszę św. dnia następnego.
14 czerwca w sobotę rano kard. Castrillón udzielił konferencji prasowej dla dziennikarzy reprezentujących The Times, The Daily Telegraph, Reuters, The Catholic Herald oraz The Tablet. W czasie konferencji kardynał powiedział, że Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego winna być sprawowana we wszystkich parafiach, najlepiej w każdą niedzielę, oraz że Komisja „Ecclesia Dei” skieruje stosowne pisma do wszystkim seminariów w sprawie zapewnienia szkolenia w zakresie teologii, rubryk w jęz. łacińskim w nadzwyczajnej formie rytu. Potwierdził także, że do utworzenia ‘stabilnej grupy’ wystarczą już 3-4 osoby zebrane z różnych parafii.
Po konferencji kardynała przewieziono do rezydencji katedry Westminster, gdzie wygłosił on przemówienie podczas rocznego walnego zgromadzenia stowarzyszenia LMS. Oto niektóre wypowiedzi z przemówienia hierarchy: „Papież Benedykt XVI zna i głęboko docenia wagę starego rytu dla Kościoła…Dlatego właśnie wydał dokument prawny — Motu Proprio — który daje wolność starszemu rytowi w całym Kościele. Należy zrozumieć, że Summorum Pontificum ustanawia nową sytuację prawną w Kościele.
„…zwierzchnicy … muszą uznać fakt, że prawa te są już prawem stanowionym Kościoła wydanym przez samego Wikariusza Chrystusa… W praktyce oznacza to, że proboszczowie i biskupi muszą zaakceptować petycje i prośby wiernych, którzy proszą o nie, a księża i biskupi muszą uczynić wszystko co w ich mocy, by zapewnić wiernym ten wielki liturgiczny skarb tradycji Kościoła.”
“...do tego niezbędne są dwa czynniki. 1. Pierwszym i najważniejszym z nich jest znalezienie kościoła usytuowanego w centrum, łatwo dostępnego dla większej liczby wiernych, którzy zwrócili się z prośbą o starą Mszę… 2. Zasadniczą sprawą jest to, że trzeba mieć księży, którzy pragną sprawować Najświętszą Ofiarę wg Missale Romanum z 1962 r., aby w ten sposób zapewnić realizację tej ważnej posługi duszpasterskiej w każdą niedzielę…. Biskupi muszą okazać wrażliwość na taki rodzaj duszpasterstwa i je ułatwić. To właśnie jest pierwsza i zasadnicza intencja Summorum Pontificum.”
„Powiem wprost: Ojciec Święty pragnie, aby stara Msza stała się normalnym zjawiskiem w życiu liturgicznym Kościoła, tak aby wszyscy wierni Chrystusowi — młodzi i starsi — mieli możliwość zaznajomienia się ze starszym rytem i mogli czerpać z jego niewypowiedzianego piękna i transcendencji.”
Przemówienie kardynała zostało przyjęte gromkimi brawami. Następnie p. Julian Chadwick w geście wdzięczności ze strony stowarzyszenia wręczył kardynałowi zabytkowe srebrne cyborium. Po zakończeniu rocznego walnego zgromadzenia kardynał odbył prywatną rozmowę z kard. Murphy-O’Connorem, arcybiskupem archidiecezji Westminster, a następnie pośpieszył na obiad wydany na jego cześć przez stowarzyszenie LMS. Hierarcha z wdzięcznością przyjął laurkę i bukiecik otrzymane od trójki dzieci reprezentujących dzieci i rodziny przywiązane do nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Napis na laurce brzmiał: „Dla kard. Castrillóna Hoyosa — dziękujemy za wszystkie starania na rzecz wspierania dzieci i młodzieży modlących się w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Prosimy przekazać podziękowania na ręce Papieża Benedykta! W imieniu dzieci Stowarzyszenia Mszy Łacińskiej Anglii i Walii.”
Po odlocie kardynała do Rzymu, p Julian Chadwick, prezes stowarzyszenia LMS powiedział w swoim oświadczeniu prasowym: „Oprócz Motu Proprio papieża Benedykta ta Msza Pontyfikalna była punktem kulminacyjnym 43-letniej walki o zachowanie i ponowne przywrócenie tradycyjnego rytu rzymskiego. Kard. Castrillón Hoyos w czasie swojej wizyty wyraził się jasno i konkretnie w tej kwestii, podkreślając prawa wiernych oraz obowiązki księży i biskupów nadane mocą Motu Proprio Ojca Świętego. Owe nowe prawa i obowiązki wciąż gdzieś wsiąkają, lecz zaczynają być coraz lepiej rozumiane i doprowadzą w końcu do powszechnego ponownego wprowadzenia nadzwyczajnej formy rytu w życie Kościoła w Anglii i Walii w ciągu następnych kilku lat. Stowarzyszenie LMS nie zaprzestanie swoich wysiłków, aby wypełnić jasne życzenie Papieża Benedykta. Zapraszamy wszystkich księży i biskupów Anglii i Walii do współpracy”.

NB: pełną relację fotograficzną z wizyty kard. Castrillona Hoyosa w katedrze Westminster można obejrzeć pod adresem: www.traditionalcatholic.org.uk

Tłumaczenie: Anna Kaźmierczak