piątek, 5 września 2008

Wierni z Łodzi mają swojego Duszpasterza

W dniu 04.09.AD 2008, Kuria Metropolitalna Archidiecezji Łódzkiej poprosiła ks. dra Marka Kaczmarka o przyjęcie funkcji celebransa Mszy Św. w Klasycznym Rycie Rzymskim, sprawowanej w kościele pod wezwaniem Św. Józefa w Łodzi, przy ul. Ogrodowej. Przygotowywana jest coniedzielna celebracja Najświętszej Ofiary. O dokładnym terminie i godzinie rozpoczęcia regularnej celebry, zostanie podana osobna informacja. Nie ulega zmianie termin najbliższej niedzielnej Mszy Św., tj. 28.09.2008, godz. 15.00.
Ks. dr M. Kaczmarek jest dyrektorem Studium Duchowości Chrześcijańskiej w Archidiecezji Łódzkiej z siedzibą przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi ul. Retkińska 127, tel. 0426869566. Oprócz cotygodniowej celebry Mszy Św., w ramach zajęć w Studium Duchowości, będzie prowadzona katecheza umożliwiająca przybliżenie i pełne zrozumienie piękna liturgii w klasycznym rycie rzymskim, a także arkanów życia duchowego.
Wierni z Łodzi poszukują również drugiego księdza z archidiecezji łódzkiej, który podąłby na zmianę z ks. drem M. Kaczmarkiem obowiązki celebransa.
Serdeczne Bóg Zapłać Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie za tę decyzję.