niedziela, 14 września 2008

Polska w rok po wejściu w życie Summorum Pontificum

12 września Międzynarodowa Federacja Una Voce przedstawiła w Papieskiej Komisji Ecclesia Dei dane statystyczne, odnoszące się do sytuacji liturgii tradycyjnej na świecie po upływie roku od obowiązywania motu proprio Summorum Pontificum.
Do Komisji zostały przesłane także stosowne dane dotyczące Polski. W raporcie dotyczącym naszego kraju wskazano, że przed ukazaniem się papieskiego dokumentu Msze św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego odprawiane były codziennie wyłącznie w 1 mieście, tj. Krakowie. W 4 miastach (Warszawa, Wrocław, Poznań i Lublin) odprawiano Msze św. w każdą niedzielę. Natomiast w 3 miastach (Rzeszów, Bytom, Chorzów) Msza św. odprawiana była średnio w jedną niedzielę w miesiącu. W sumie w okresie do 7 lipca 2007 r. w Polsce istniało 8 ośrodków, w których obecna była regularnie liturgia tradycyjna.


Po upływie roku od ogłoszenia motu proprio Summorum Pontificum, a więc 7 lipca 2008 r., regularna Msza św. odprawiana wg Mszału św. Piusa V obecna była już w 15 ośrodkach. Nadal wyłącznie w Krakowie wierni mogli uczestniczyć w Mszy św. w dni powszednie. Do 7 wzrosła natomiast liczba Mszy św. coniedzielnych (Warszawa, Wrocław, Poznan, Lublin, Rzeszów, Bytom, Toruń). Mszy św. odprawianych średnio w jedną niedzielę w miesiącu można było wysłuchać w 7 miastach (Łódź, Zamość, Wałbrzych, Biechowo n. Wrześnią, Łomianki, Nowa Cerkiew k. Chojnic, Pionki).
W raporcie celowo nie ujęto Mszy odprawianej w Radomiu, z uwagi na to, że celebrans miesza stary i nowy ryt, przez co nie można jej jednoznacznie zakwalifikować jako Mszy św. w nadzywczajnej formie rytu rzymskiego.
Raport zawiera również prognozę na dzień 14 września 2008 r. Prawdopodobnie po tym dniu Msze św. celebrowane będą także w każdą niedzielę w Łodzi oraz w drugim miejscu w Poznaniu. Regularne Msze św. przynajmniej raz w miesiącu będą celebrowane w Ostrołęce.
Oprócz statystyk dotyczących liczby ośrodków, w których kultywuje się liturgię klasyczną raport wylicza, że publicznie Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w Polsce, po ukazaniu się Summorum Pontificum, odważyło się celebrować prawdopodobnie 37 kapłanów.
W raporcie jest także mowa, o tym że wielu księży odmawia publicznej celebracji Mszy św. w rycie tradycyjnym ze względu na nieoficjalne naciski oraz z obawy przed konsekwencjami ze strony przełożonych. Wielu księży odprawia Msze św. poza swoimi miastami a nawet diecezjami, ze względu na brak możliwości celebracji przez miejscowych kapłanów.

Szczególne podziękowania składam p. Tomaszowi Filipiakowi, który opracował raport dotyczący celebracji Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w Polsce i zaprezentował go na I Spotkaniu Pokolenia Summorum Pontificum w Mogilnie. Raport ten był bardzo pomocny przy sporządzaniu statystyk dla Una Voce.