piątek, 26 września 2008

Oświadczenie Konferencji Episkopatu Niemiec


W sierpniu 2008 r., Sekretariat Konferencji Episkopatu Niemiec przeprowadził ankietę dotyczącą częstotliwości i rozprzestrzeniania się Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Wynik pokazuje, że normy i sugestie zawarte w motu proprio Summorum Pontificum zostały w diecezjach niemieckich w pełni przyjęte i zrealizowane. Życzenia wiernych i księży odnoszące się do możliwości odprawiania Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego są w dużej mierze spełniane: Liczba miejsc, w których taka Msza św. jest sprawowana, od 2006 r. uległa potrojeniu i wynosi 98 (w 2006 było to 31 miejsc). Liczba księży, którzy gotowi są celebrować taką Mszę, w tym samym czasie podwoiła się z 78 do 145. Największy wzrost odnotowano w grupie księży diecezjalnych (2006: 46, 2008: 101). W ten sposób w niedzielę i w dni powszednie do dyspozycji postawiona jest ogółem szeroka oferta, która dokładnie zaspokaja duchowe i liturgiczne potrzeby. Liczby uczestników w różnych miejscach pokazują, że z tej oferty ogółem korzysta nadal tylko bardzo ograniczona liczba wiernych.