wtorek, 2 września 2008

Czy będzie ogólnopolskie Duszpasterstwo?

Przed paroma dniami pojawiło się w internecie następujące Oświadczenie:

Bydgoszcz, 27 sierpnia 2008 r.

W dniu dzisiejszym w imieniu Stowarzyszenia Unum Principium oraz Konfraterni Pro Polonia w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski złożyliśmy dokument skierowany do Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w którym prosimy o ustanowienie duszpasterza dla środowisk Tradycji katolickiej w Polsce.

W dokumencie sygnalizujemy, że wbrew wskazaniom Ojca Świętego Benedykta XVI wciąż spotykamy się z niezrozumieniem i wręcz złą wolą wielu kapłanów. Wspominamy, że w ostatnich dniach - jako organizatorzy przyszłorocznych II Spotkań Pokolenia Summorum Pontificum - niechęci takiej doświadczyliśmy również my sami. Gospodarze Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, z którymi czyniliśmy wstępne ustalenia dotyczące tego przedsięwzięcia, odmówili nam zorganizowania celebracji Eucharystii według Mszału Rzymskiego z 1962 roku w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. Pretekstem do odmowy była mała popularność tej formy duchowości w Kościele powszechnym.

Piszemy także, że podobnych przykładów jest wiele i można by je mnożyć: Takie doświadczenia budzą w środowiskach wiernych Tradycji katolickiej uzasadnione rozgoryczenie, żal, a nawet poczucie opuszczenia przez Kościół hierarchiczny. Upośledzeniu ulega przez to realizacja stawianych przez nas celów apostolskich, a także gorliwość chrześcijańska wielu wiernych. Zdarza się, że za wzór lokalnego Kościoła zaczynają oni postrzegać działalność Bractwa św. Piusa X, będącego w sporze ze Stolicą Apostolską.

Przywołujemy nasze spotkanie w Mogilnie: Jednym z dokumentów przyjętych przez uczestników I Spotkań Pokolenia Summorum Pontificum był apel o integrację naszych środowisk. Ten apel, poparty niniejszą pokorną prośbą o otoczenie nas opieką duszpasterską w formule ogólnopolskiej, przedkładamy na ręce Komisji (...). Naszym pragnieniem jest bowiem możliwość pozostawania w ciągłości z hierarchią kościelną reprezentowaną poprzez ustanowionego dla nas duszpasterza.

Marian Brudzyński
Krzysztof Zagozda

Inicjatywa opisana w powyższym Oświadczeniu wychodzi na przeciw potrzebom zgłaszanym przez środowiska liturgii tradycyjnej w Polsce od momentu wejścia w życie motu proprio Summorum Pontificum. Do tej pory brak było jednak zdecydowanych kroków zmierzających do jej uskutecznienia. Wraz ze wzrastającym upowszechnieniem tradycyjnej liturgii w Kościele za pontyfikatu Benedykta XVI i zwiększaniem się miejsc celebracji Mszy św. wg Mszału św. Piusa V, środowiska te napotykają na trudności związane z komunikacją i koordynacją podejmowanych działań. Jednocześnie bywają one lekceważone i niedostrzegane w Kościołach lokalnych. Członkowie bardzo aktywnego, ale też i młodego środowiska bydgoskiego, postanowili wykonać ruch, który zaradzić ma temu stanowi rzeczy. Nie należy ich winić o brak szerszej konsultacji, gdyż jest ona niemożliwa do przeprowadzenia wśród licznych środowisk rozsianych po całej Polsce. Cel tejże inicjatywy ma przecież doprowadzić to powstania takiego gremium, które stanowiłoby reprezentację wszystkich ośrodków tradycyjnej liturgii w naszym kraju. Myślę, że pomysłowi temu każdy powinien udzielić swojego wsparcia.