sobota, 13 września 2008

Biskup odprawi Mszę św. dziękczynną za Summorum Pontificum

W wielu miejscach, w niedzielę 14 września, w rocznicę wejścia w życie motu proprio Summorum Pontificum, odbędą się uroczyste celebracje Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w intencjach dziękczynnych za "uwolnienie" tradycyjnej liturgii. Na szczególną uwagę wśród nich zasługuje niewątpliwie Msza pontyfikalna, którą w tym dniu odprawi Biskup Robert Morlino z Diecezji Madison w USA w kościele Najświętszego Odkupiciela w Madison.

Biskup Morlino słynie z niezwykłej cnoty posłuszeństwa wobec Kościoła i Papieża. Przed ukazaniem się motu proprio Summorum Pontificum stał na stanowisku, że lojalność wobec reform Soboru Watykańskiego II nie pozwala na celebracje Mszy św. w tradycyjnej formie. Jednak po ukazaniu się papieskiego dokumentu oświadczył on osobiście: "Byłem jedynym biskupem w Wisconsin, który nie zezwolił na tradycyjną Mszę łacińską, ale teraz, w duchu posłuszeństwa, będę pierwszym biskupem w Wisconsin, który odprawi tradycyjną Mszę łacińską".

Biskup Morlino celebrował Msze św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego m.in. w tym roku w Sydney na obchodach Światowych Dni Młodzieży specjalnie dla pielgrzymów ze swojej diecezji. Powiedział wówczas, że "celebracja Mszy św. w starszej formie rytu rzymskiego była tą w której celebrowali ojcowie soborowi. Nie jest więc to Msza przedsoborowa, lecz Msza soborowa!".