poniedziałek, 7 lipca 2008

Polska dla Tradycji

Pierwsza rocznica promulgacji motu proprio Summorum Pontificum w pobenedyktyńskim opactwie w Mogilnie sob.- ndz. 5-6.VII.2008r.W dniach 5-6.VII.2008r. bydgoskie małżeństwo, Krzysztof i Beata Zagozda z Bydgoszczy, zorganizowało I Spotkania Pokolenia Summorum Pontificum, by uczcić I rocznicę promulgacji motu proprio Summorum Pontificum pamiętnego dnia 07.07.07, którego z utęsknieniem wyczekiwano w naszym katolickim kraju.

Uczestnicy zgromadzili się w uroczym, obecnie gruntownie restaurowanym, pobenedyktyńskim opactwie, które niemalże pamięta początki chrystianizacji Polski.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób. Termin spotkań przypadł na okres wakacyjny, zatem nie wszyscy chętni mogli przyjechać, i niektórzy przyjechali tylko na jeden dzień.

W czasie spotkania O. Tadeusz Kwiecień MIC z licheńskiego sanktuarium NMP odprawił dwie Msze św. w krypcie mogileńskiego opactwa z uwagi na niemożność skorzystania ze świątyni spowodowaną renowacją kościoła, w tym ołtarza wielkiego. Pierwsza Msza św. śpiewana (Missa Cantata) została odprawiona o godz. 15.00 tuż po przybyciu uczestników, ze śpiewem a’capella Mszy VIII, Missa de Angelis, na ołtarzu uznanym za najstarszy w Polsce, gdzie modlono się w intencji Ojca Świętego i Jego dzieła. O. Tadeusz Kwiecień zastąpił drogiego nam młodego księdza Wojciecha Grzesiaka z Archidiecezji Katowickiej, który znalazł się w szpitalu i nie mógł przybyć i sprawować liturgii. Nagroda bydgoskiego Stowarzyszenia Unum Principium „Custos Traditionis” za wysiłek i odwagę ks. Wojciecha Grzesiaka zostanie mu wkrótce doręczona.

„Jak się zorganizować” — przemowa Krzysztofa Zagozdy,
głównego organizatora spotkań


Nagroda „Custos Traditionis 2008” dla
zasłużonego ks. Wojciecha Grzesiaka


O. Kwiecień MIC odprawia Mszę św. w romańskiej krypcie
na kamiennym ołtarzu, uznawanym za najstarszy w Polsce.


Wielkie Podniesienie. O. Kwiecień w asyście
Tomasza Filipiaka i Dominika Langa.


Po Mszy św. nastąpił akt poświęcenia Najświętszej Maryi Pannie, w którym uczestnicy błagali Pośredniczkę Wszystkich Łask o nowe błogosławione owoce pontyfikatu papieża Benedykta XVI.

Druga Msza św. została odprawiona w niedzielny poranek o godz. 6.30 w intencji ks. Wojciecha Grzesiaka w promieniach wschodzącego słońca padających wprost na ołtarz przez wąskie okno krypty. Uczestnicy odśpiewali niedzielną Mszę XI, Missa XI Orbis Factor, wtórując trzem polskim klerykom, Tomaszowi Wuczko, Sergiuszowi Orzeszko oraz diak.Grzegorzowi Śniadochowi z Instytutu Dobrego Pasterza z Francji. Diakon Grzegorz Śniadoch otrzyma niebawem oczekiwane przez nas święcenia prezbiteratu.

Pierwszego dnia na terenie opactwa uczestnicy zasadzili cis, wiecznie zielone drzewo, jako symbol pontyfikatu Benedykta XVI, kładąc przy tym kamień z napisem „Cooperatores Veritatis” - współpracownicy Prawdy, a każdy mógł ze sobą zabrać poświęcone drzewko do domowego ogrodu.

Dk. Grzegorz Śniadoch z IDP święci cisowe drzewko.

Poświęcenie kamienia na cześć Benedykta XVI, Cooperatores Veritatis.

Uczestnicy z sadzonkami cisów, z Krzysztofem Zagozdą
(z aktówką), głównym organizatorem.


Jedyna ulica Benedykta XVI w Polsce z Anną Staszczyk,
skarbnikiem Stowarzyszenia Dobrego Pasterza.


Następnie w czasie konferencji Tomasz Filipiak przedstawił raport roczny z realizacji dokumentu Summorum Pontificum w Polsce i odbyła się debata nt. możliwości hojniejszego korzystania z dobrodziejstw tego istotnego dokumentu. Zgodnie z raportem Msze św. w rycie trydenckim sprawowane są regularnie w następujących miastach: Bytomiu, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie i Wrocławiu. Pierwsze Msze św. w starym rycie od czasu reformy lat 70-tych odprawiono m. in. w Łodzi (11.11.2007), Bydgoszczy (16.01.2008), Płocku (1.06.2008), Koszalinie (1.06.2008), zaś w pozostałych miejscach sporadycznie, licząc także Msze prywatne. Jak często wierni będą mogli wysłuchać Mszy św. w nowych miejscach – czas pokaże. Pewne przedsięwzięcia są podejmowane w Gdańsku, gdzie znalazł się bardzo zaangażowany ksiądz Piotr Baranowski. Czy inni księża też dzielnie wyjdą ze swego ukrycia?

Dzień pierwszy zamknęła przemowa diakona Grzegorza Śniadocha nt. przyszłości Tradycji w Polsce i związanych z nią trudnościami i przeszkodami. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni za wiarę i zaangażowanie i będziemy wspierać go i pozostałych młodych kleryków studiujących w instytucie we Francji wedle możności.

Przemówienie diak. Grzegorza Śniadocha na konferencji

Niedziela rozpoczęła się poranną Mszą św. i przemową diak. Grzegorza dotyczącą organizacji liczniejszej corocznej pielgrzymki do Czerwińska (3 dni) oraz Matki Bożej Jasnogórskiej do Częstochowy (9 dni), by podziękować Czarnej Madonnie za opiekę i wstawiennictwo. Następnie diakon Grzegorz nakreślił działalność Instytutu Dobrego Pasterza. Poruszono także temat ew. odrodzenia bractwa świeckiego.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie obiektów klasztornych z przewodnikiem.


Spotkanie ubogacił także Piotr Nastawski z Wałbrzycha, redaktor portalu www.sanctus.pl, który przybył z ciekawym księgozbiorem oraz ofertą płyt CD z muzyką sakralną, w tym chorałem gregoriańskim. Czekamy zatem cierpliwie na rozwój Tradycji w Polsce, w tym solidną lekturę i nowe nagrania.

W kolejnym roku, wedle planów organizatorów, drugim miejscem obchodzenia rocznicy ogłoszenia papieskiego dokumentu ma być sanktuarium maryjne w Licheniu, które jest miejscem znacznie obszerniejszym.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo.

Organizatorzy

Zdjęcia (więcej w albumie NRL): Włodzimierz Bykowski (także autor logo), Piotr Nastawski i Anna Staszczyk.